Program ramowy

pdf   Program ramowy w formacie PDF

SALA KONCERTOWA
(sala 1, poziom 0,1)

SALA KAMERALNA
(sala 2, poziom 0)

SALA JAZZOWA
(sala 3, poziom 0)

SALA DĘBOWA
(sala 4, poziom 0)

14.30-15.50

Nadciśnienie tętnicze

14.30-15.45

Wakcynologia i medycyna podróży

14.30-15.50

Medycyna sportowa

 

16.00-16.40

Sesja satelitarna firmy Berlin-Chemie

16.00-17.30

Sesja satelitarna firmy Sanofi-Aventis

16.00-17.20

Zdrowie publiczne

 

17.15-17.45  P r z e r w a   k a w o w a

17.45-19.00

CEREMONIA OTWARCIA ZJAZDU

 

 

 

19.00-19.45

KONCERT ZESPOŁU DELIVERS

 

 

 

20.00

KOKTAJL POWITALNY (foyer)

 

 

 

SALA KONCERTOWA
(sala 1, poziom 0,1)

SALA KAMERALNA
(sala 2, poziom 0)

SALA JAZZOWA
(sala 3, poziom 0)

SALA DĘBOWA
(sala 4, poziom 0)

9.00-10.30

Choroby układu krążenia-stały towarzysz w praktyce lekarza rodzinnego

9.00-10.20

Wyzwania współczesności

9.00-10.30

Gastroenterologia

9.00-10.30

Sesja moderowana

10.30-10.45  P r z e r w a    k a w o w a (poziom 1)

10.45-12.15

Kardiologia

10.45-12.15

Medycyna paliatywna

10.45-12.15

Onkologia - sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

10.45-12.15

WARSZTATY 1: Zaburzenia lękowe i somatyzacje

12.15-12.30  P r z e r w a    k a w o w a (poziom 1)

12.30-13.30

Sesja satelitarna firmy Servier

12.30-13.50 

Przewlekłe choroby układu oddechowego

12.30-14.00

Reumatologia

12.30-14.00

WARSZTATY 2: EKG

14.00-15.00  L u n c h (poziom 1), sesja plakatowa (poziom 1, foyer)

15.00-16.30

Sesja satelitarna firmy Merck

15.00-16.20

Alergologia i dermatologia

15.00-16.15 

Neurologia

15.00-16.15 WARSZTATY 3: Nowotwory skóry - dermatoskopia

16.20-16.30  P r z e r w a    k a w o w a (poziom 1)

 

16.30-17.50

Choroby ucha i górnych dróg oddechowych

16.30-17.00

Sesja satelitarna firmy Novo Nordisk

16.30-17.00 

Walne zgromadzenie PTMR

 

 

17.00-17.15

Bezpieczeństwo terapii hormonalnej po menopauzie

 

18.00 IMPREZA TOWARZYSZĄCA - Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

Zwiedzanie wystawy, poczęstunek, koncert Stanisława Soyki

 

SALA KONCERTOWA
(sala 1, poziom 0,1)

SALA KAMERALNA
(sala 2, poziom 0)

SALA JAZZOWA
(sala 3, poziom 0)

SALA DĘBOWA
(sala 4, poziom 0)

9.00-10.30

Endokrynologia i choroby metaboliczne

9.00-10.20

Diabetologia

9.00-10.20

Ciężkie zakażenia pozaszpitalne w praktyce lekarza rodzinnego

9.00-10.30

WARSZTATY 4: USG

10.30-10.45  P r z e r w a

10.45-12.15

Medycyna rodzinna: część 1

10.45-12.15

Medycyna rodzinna: część 2

10.45-12.15

Medycyna rodzinna: część 3

 

12.15  CEREMONIA ZAMKNIĘCIA ZJAZDU