Spotkanie towarzyszące dla uczestników XII Zjazdu PTMR

 

Opłata: 200 zł

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

Termin: 19 czerwca 2015 roku (piątek)

 

PROGRAM

18.00 - 20.00 – zwiedzanie wystawy stałej ECS, dedykowanej historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej

20.00 - 21.00 – poczęstunek

21.00 - 22.00 – koncert Stanisława Soyki